ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 143 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 26 ޖޫން 2024 (ބުދަ )
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 140، 141 އަދި 142ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      މި އަހަރު ގައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރަށުގެ ބައިވެރިންނަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)311/311/2024/18 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރުން.

5.      މި ރަށު ފަތަގުމާގޭ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމާއި، ފިނިވާގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 143 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 143 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:06 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.