ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން

ނާޞިރު

އިބްރާހީމް ނާޞިރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފަޒާ ރ. ފައިނު

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ވީސަންގެ ރ. ފައިނު

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ކައުންސިލަރ

ބީޗްވިލާ ރ. ފައިނު

ނިޒާރު އަޙުމަދުފުޅު

ނިޒާރު އަޙުމަދުފުޅު

ކައުންސިލަރ

ވައިޖެހޭގެ ރ. ފައިނު

ނިޒާރު އަޙުމަދުފުޅު

އަޙުމަދު ވަހީދު

ކައުންސިލަރ

ސަތަރުގެ ރ. ފައިނު

ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:40 PM Rating: 5
Powered by Blogger.