ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • ރައީސާ - އައިމިނަތު ޒިދުނާ / މަލަސް ރ. ފައިނު
  • ނާއިބު ރައީސާ - ސާރާ އިބްރާހީމް / ހުސްނުހީނާގެ ރ. ފައިނު
  • މެންބަރު - ފާޠިމަތު ޢުމަރުމަނިކު / ވީސަންގެ  ރ. ފައިނު
  • މެންބަރު - ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު / ފޭރުމާގެ ރ. ފައިނު
  • މެންބަރު - ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު /  އުނިމާގެ  ރ. ފައިނު

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 8:02 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.