ޞަފްޙާތައް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
  • ރައީސާ - އާއިޝަތު ޢަބްދުއް ރަޝީދު / ބީޗްވިލާ ރ. ފައިނު
  • ނާއިބު ރައީސާ - ސާރާ އިބްރާހީމް / ހުސްނުހީނާގެ ރ. ފައިނު
  • މެންބަރު - އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު / ހަނދުވަރީގެ ރ. ފައިނު
  • މެންބަރު - ފާޠިމަތު ސިޔާމާ / ފަޒާ ރ. ފައިނު
  • މެންބަރު - ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު / ޗަނބޭލީގެ ރ. ފައިނު

ކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 8:02 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.