ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ދާއިމީ) ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ދާއިމީ) Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:33 AM Rating: 5
ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - މާރިޗު ، އޭޕްރީލް ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - މާރިޗު ، އޭޕްރީލް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:44 AM Rating: 5

ފަޤީރުންނާއި، މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ގުޅޭ

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ 7:57 PM
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތުހައުސްއިން އެކުލަވާލައި 08 މޭ 2024 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ އ...ތަފްޞީލް
ފަޤީރުންނާއި، މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ގުޅޭ ފަޤީރުންނާއި، މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:57 PM Rating: 5
Powered by Blogger.