ޞަފްޙާތައް

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]
ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:49 AM Rating: 5
ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމާއި ގުޅޭ ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:15 AM Rating: 5
މޮނިޓަރިން އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ލުއިތަކެއް ދިނުން މޮނިޓަރިން އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ލުއިތަކެއް ދިނުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 8:59 AM Rating: 5
Powered by Blogger.