ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]

ޕާކު ގާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިބްރާހީމް ފަހީމް 10:16 AM
މި ރަށުގައި ޕާކެއް ގާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ...ތަފްޞީލް
ޕާކު ގާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ޕާކު ގާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:16 AM Rating: 5
ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ޕިކަޕެއް ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ޕިކަޕެއް ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:33 PM Rating: 5

ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހެދުމާއިބެހޭ

އާމިނަތު ވަސީމާ 10:03 PM
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިން މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖ...ތަފްޞީލް
ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހެދުމާއިބެހޭ ގޭގޭގެ ނަންބޯޑު ހެދުމާއިބެހޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:03 PM Rating: 5
Powered by Blogger.