ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިގުޅޭ

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ 1:56 AM
ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީއާއިއެކު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނ...ތަފްޞީލް
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިގުޅޭ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:56 AM Rating: 5

ކީރިތި ޤްރުއާން ޙިފްޘްކޮށްދޭ މަޝްރޫޢު "ޙިފްޘް މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ"

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ 1:16 AM
ޖަމުޢިއްޔަތު ތަޙްފީޘިލް ޤުރުއާނިލް ކަރީމްއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި އަތޮޅަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޘްކޮށްދި...ތަފްޞީލް
ކީރިތި ޤްރުއާން ޙިފްޘްކޮށްދޭ މަޝްރޫޢު "ޙިފްޘް މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ" ކީރިތި ޤްރުއާން ޙިފްޘްކޮށްދޭ މަޝްރޫޢު "ޙިފްޘް މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ" Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:16 AM Rating: 5

ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ 1:17 AM
މިރަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 38000 (ތިރީސްއަށްހާސް) އަކަފޫޓްގެ 1 (އެކެއް) ބިމުގައި ދ...ތަފްޞީލް
ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:17 AM Rating: 5
Powered by Blogger.