ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޚަބަރުތައް

[ޚަބަރު]
ރ. ފައިނު " މާވިލް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ ރ. ފައިނު " މާވިލް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:24 AM Rating: 5

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަނާއިބެހޭ

އާމިނަތު ވަސީމާ 10:31 PM
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:0...ތަފްޞީލް
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަނާއިބެހޭ ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަނާއިބެހޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:31 PM Rating: 5

ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން

އާމިނަތު ވަސީމާ 2:09 AM
ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/41 އިޢުލާނާއިގުޅިގ...ތަފްޞީލް
ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 2:09 AM Rating: 5
Powered by Blogger.