ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން

ނާޞިރު

އިބްރާހީމް ނާޞިރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯން: 7906400

naasirfainu@gmail.com

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ފޯން: 7994253

info@fainu.gov.mv

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ކައުންސިލަރ

ފޯން: 7548984

info@fainu.gov.mv

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:47 AM Rating: 5
Powered by Blogger.