ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް


ސަރުކާރުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި J-GOM

 • ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި J-LCL

 • ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި L-CTPF

 • އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަންޑް

 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓް - 2022 ޖުލައި L-CWDF

 • ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު

 • އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ - ޖުލައި 2022
 • ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:21 PM Rating: 5

  No comments:

  Powered by Blogger.