ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޢުޞޫލުތައް

ރ. ފައިނުން ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު  
ރަށު ލޭންޑްމާކް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ އުސޫލުތައް  
ރ. ފައިނު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު  
ރ. ފައިނު ފަޅުތެރޭ ސަރަހައްދުން ދޮންވެލި ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލު  
ނަން ބަދަލު ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުން ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު  
ރައްޔިތުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލު  
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އައު އާންމު ޙާލަތުގެ އުސޫލު  
ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ އުސޫލު  (ފުރަތަމަ އިސްލާޚާއިއެކު)
ދަނޑު ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު (3 ވަނަ އިސްލާޙް) 
ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖް ހިންގުމުގެ އުސޫލު 
ބަނދަރުގެ ފެން އިސްކުރުބަރިން ފެން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު 
ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު 
ޢުޞޫލުތައް ޢުޞޫލުތައް Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:01 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.