ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/24 ) ނިންމުން

ރަށް ރީބްރޭންޑްކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު "އަހަންމަހީ" އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންސެޕްޓް އަދި ޑިޒައިންތަކުގެ ތެރެއިން ސްލޯގަން އަދި ޓީޝަރޓް ޑިޒައިން ފާސްކުރުން ލަސްކޮށްލުމަށްފަހު، އިތުރަށް ހުރި ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ޑިޒައިންތައް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން. 

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/24 ) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/24 ) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:39 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.