ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/31) ނިންމުން

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)311/311/2024/18 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރާ ފޯމް (އިވެލުއޭޝަން ފޯމް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ނިންމުން. 

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/31) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/31) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:48 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.