ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/30) ނިންމުން

ކުރީ އަހަރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިރަށުން ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި 1,500.00 (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުން. 

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/30) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 143 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/30) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:48 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.