ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/29) ނިންމުން

މި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓު ރިވިއުއެއް ހެދުން މުހިންމުވާތީވެ ބަޖެޓު ރިވިއުއަކާއިއެކު ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/29) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/29) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:46 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.