ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

• ތާރީޚް: 13 ޖޫން 2024 (ބުރާސްފަތި )

• ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00

• ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1. އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ހާސިލުވަމުންދާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރުން

3. މި ރަށު ފަތަގުމާގޭ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމާއި، ސޯސަންގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:25 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.