ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/27) ނިންމުން

އެހެން އަހަރުތަކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން އީދު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 15,000.00 (ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/27) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 140 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/27) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:44 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.