ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/26) ނިންމުން

ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި އާވާ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޖަވާބެއް ހޯދުމަށް 2 ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ނަމަ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުން. 

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/26) ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 139 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ (PN/2024/26) ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:42 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.