ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިނު ހިމެނިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން ފައިނު ކައުންސިލުން ނެރޭ ބަޔާން


 

އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިނު ހިމެނިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން ފައިނު ކައުންސިލުން ނެރޭ ބަޔާން އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިނު ހިމެނިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން ފައިނު ކައުންސިލުން ނެރޭ ބަޔާން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:24 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.