ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 122 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 04 ޖަނަވަރީ 2024
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 120ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ރަށު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އަދި ބަނދަރު މޮނިއުމަންޓް ހެދުމަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 122 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 122 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.