ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 123 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 10 ޖަނަވަރީ 2024
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 121 އަދި 122ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޒަކު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      ވައިލެޓްވިލާ ގެއަށް އިތުރުވާ ފޫޓަށް ހަދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

6.      ރަށު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އަދި ބަނދަރު މޮނިއުމަންޓް ހެދުމަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

7.      ގޯލްޑަން ފްޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރަށު ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވާތީ، ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 123 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 123 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:01 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.