ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 27 ޑިސެންބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

  1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

  2.      ކައުންސިލްގެ 119ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  3.      ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާއި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  4.      އަލަށް ގެންނަ ގަސްކާނާގެ ފައިސާ ދައްކާއިރު ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:46 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.