ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިރަށުން މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މި ކައުންސިލުން ކުރި ނަންބަރު (IUL)311/311/2023/75 (07 އޮގަސްޓް 2023)ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް، 09 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނަން ނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. https://forms.gle/gX9o5dcdTznPwAWe6


މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 6:51 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.