ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

15 ޑިސެމްބަރ 2023 ގައި ފަށާ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރަށުގެ ފުޓްސަލް ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާތީ، އެ ޓީމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 13 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން https://forms.gle/SKiKQtv1hzfEoUj96 މިލިންކް މެދުވެރިކަށް ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 7651974 ނަމްބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 6:40 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.