ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 113 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 01 ނޮވެންބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      އައު ނައިބުރައީސް އަކު ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އޮފީސް ހިންގުން ޙަވާލުކުރާނެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

3.      ރ.ފައިނު މެހުރާ އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެކަމާއިގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމްތައް ފާސްކުރުން

6.      ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާލެއަށް ދިޔުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 113 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 113 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:52 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.