ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 109 އަދި 110 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެ ޤަވާއިދުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނާއިބު ރައީސް އިންތިހާބު ކުރުމުގެ ވޯޓުނެގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

4.      ދަނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ބަހުސްކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:47 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.