ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 115 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 15 ނޮވެންބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލް އާންމު ޖަލްސާގެ 109 އަދި 110 ވަނަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ރ.އަތޮޅު ފްޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ރ.ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން.

5.      ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް ގޯތި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި އެ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ (ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު)އާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

6.      ގޯލްޑަން ފްޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ ފައިނު ޓީމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 115 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 115 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.