ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 44 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ރުއްގަހުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު

 

 

ނިމުނުގޮތް :

ރުއްގަހުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ރޯޑް މެޕް އަވަހަށް ނިންމުމަށާއި، އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރުއްގަސް ނެގު މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު އެ ކުންފުނިން ނަގާ ކުދި ގަހުގެ އަގުގެ ގޮތެއްގައި 20,000.00 (ވިހި ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަގެއް އެ ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 44 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 44 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.