ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

އިޢާދަކުރަނިވި ޕްރޮޖެކްޓް މި ރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރިކަން އަންގާ ރިނިއުއޭބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން.

 

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.