ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަށް 1 އަހަރު ދުވަސްވާތީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

މި ކައުންސިލަށް 1 އަހަރު ދުވަސްވާތީ އެކަމާގުޅިގެން އާންމު މެސެޖެއް ދިނުމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށް  ނިންމުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.