ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އިތުރުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު

 

ނިމުނުގޮތް :

މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް އިތުރުކުރުމަށާއި، އިތުރުކުރަންޖެހޭ އަންދާޒާ އަގެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ނިންމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 29  ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:31 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.