ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައިވާތީ، އިތުރުވި 4,000.00 (ހަތަރު ހާސް) ރުފިޔާ އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ކޯޑުން ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޕޭޓީ ކޭސްގެ ގޮތުގައި 10,000.00 (ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ އިންތިޒާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:28 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.