ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

27 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަނަ ދުވަހު (މާދަމާ) އިދާރާގެ ކައުންޓަރ ހުޅުވުން

ރ.ފައިނުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި، 27 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަނަ ދުވަހު (މާދަމާ) ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:30ގެ ނިޔަލަށް އިދާރާގެ ކައުންޓަރ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ީމިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ.


27 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަނަ ދުވަހު (މާދަމާ) އިދާރާގެ ކައުންޓަރ ހުޅުވުން  27 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަނަ ދުވަހު (މާދަމާ) އިދާރާގެ ކައުންޓަރ ހުޅުވުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 9:30 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.