ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައިވާގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރަން ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:25 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.