ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ނިންމުން


ނިންމިގޮތް: މިހާރު މަގާއި ގޯޅިއަށް ނަން ކިޔާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ބެލުމަށްފަހު، ރަށުގެ މިހާރު މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަންތައް ރިވިއުކުރުމާއެކު ކުރިން މަގުތަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަންތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.