ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި


ފައިނުގައި އަަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮތްމަގާއި ގޯޅީގައިހުރި ރުއްގަސް ނަގާ ސާފުކޮށް މަގު ލެވެލް ކުރުމަށްޓަކައި ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެެރެއިން ފައިނުގެ ބޮޑު ދެ މަގެއް ވަނީ މީހުންނަށް ހިނގާބިނގާވެވޭނެގޮތަށް ހަދާ ނިންމާފައެވެ. މި މަސައްކަތަކީ އެލިއާ ކޮމްޕެނީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި ފައިނު ކައުންސިލްގެ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:16 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.