ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތިންބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދުމާއިގުޅޭ

މިހާރަކަށްއައިސް ރަށުގެ އާއްމު އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރުއްގަސް އިންދަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ގޯތިން ބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގައެވެ.

ވީމާ، މި އިދާރާގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސްތަނެއްގައި ރުއްގަސް ނީއްދުމަށް ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. އަދި މިފަދައިން އިންދާފައިވާ ރުއްގަސް ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


ގޯތިންބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދުމާއިގުޅޭ ގޯތިންބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދުމާއިގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:54 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.