ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި އޮތް މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެއެވެ.

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގާއި ގޯޅީގައި ހުރި ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީނިމިފައެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 1200 މީޓަރުގެ މަގު ސާފު ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ..

މި މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:57 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.