ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ފައިނު އޮންލައިންއިން އެދިލައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިދާރީގޮތުން ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިތުރަށް ފައިނު އޮންލައިންނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:18 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.