ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 25 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:19 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.