ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލުން ކުރި މާލެ ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު، ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޝިޒުނާ، އަދި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒަކެޓިވް އާމިނަތު ވަސީމާ ހިމަނޭގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް ހެދުމަށްފަހު 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.