ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މިލިޓެޑް – ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އުނިކޮށް، ފައިނު ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަހުމަދު ސިޔާމް ހިމަނާ ބިޑް ކޮމެޓީ މުރާޖާކުރަން ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:15 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.