ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 36 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


2.     ކައުންސިލްގެ 36 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން


3.     ކައުންސިލްގެ އެސް.ޖީ ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ލަފާ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.


4.  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ޕްރީ ސްކޫލް ބިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެފާރާތައް އެބިން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން


5.  ކައުންސިލުން ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާލެ ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 36 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 36 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:24 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.