ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލް ފޯމް ނަމްބަރ 2021/1352/BC/008 އާއި      2021/1352/BC/007 ފޯމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ބަޖެޓް ކޯޑުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:27 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.