ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ދާއިމީ ދަނޑުތަކުގެ ކުލި ނެގުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:29 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.