ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


2.      ކައުންސިލްގެ 33، 34ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.


3.      ދާއިމީ ދަނޑުން ކުލި ނެގުމާއިމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.


4.      ރަށުގެ ބިމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


5.      ދަނޑުވެރިންނަށް ގެންނަ ގަސްކާނާއާއި ބޭހުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޖޫރިމަނާ ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:23 PM Rating: 5

1 comment:

  1. Playtech | Online casino software for online casinos
    Playtech. Playtech offers online casino software with over 100 top videodl.cc casino games including slots, kadangpintar jackpots, live 샌즈카지노 games and a 100% deposit bonus.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.