ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 74 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް، "ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް" އަށް މުބާރާތުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުން ދެއްވާ ބްލޮކް ގްރާންޓުންނާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެހީގެ ފައިސާއިން  15000.00ރ. (ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށާއި އަދި މިފައިސާ ހަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 74 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 74 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:19 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.