ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 73 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލްގެ ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ހަރަދުތައް، ދައުލަތުން ދެއްވާ ބްލޮކް ގްރާންޓުންނާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެހީގެ ފައިސާއިން  25000.00ރ. (ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނޭގޮތަށް ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 73 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 73 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:17 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.