ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 72 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ރ.ފައިނު ބީޗްވިލާ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫނު 5 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅިގެން މިއިދާރާއާއި އަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫނާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ހަރުގެވަޅުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު، މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށާއި 15 ޖޫން 2021 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާނުލާ ފީ ނެގުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 72 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 72 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.