ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ދަނޑުވެރިންނަށް ގެންނަ ގަސްކާނާއާއި ބޭހުގެ ފައިސާ މުއްދަތަށް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖުމްލަ އަގުގެ %1 އަށްވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:32 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.