ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގަޑިއިރަކަށް 50ރ. (ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު 3 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިންމެންޓް އުޞޫލުން ވަގުތީ 10 މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:29 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.