ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ސަތަރުގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ހައިސިއްޔަތު، އާއްމުންގެ ފަރާތުން އަށް ބަދަލުކޮށް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:35 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.