ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މިރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރ.ފައިނު ކުންނާރުމާގޭގެ އާއިލާއިން ދީފައިވާ އެހީގެ ފައިސާ، 15000ރ. (ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ)، އެދުވަސްވަރު އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ނަން ނޯޓްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއިން އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފައިސާ އެއްވަރަށް ބަހާލުމުން ޖެހޭ އަދަދު އެފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.