ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެ ދަތުރު ދިއުމަށް J-GOM ފަންޑުން 10,000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:33 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.